Επικοινωνία    Αναζήτηση:

Προσωπικό

Το προσωπικό που εργάζεται στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κορινθίων αποτελείται απο:
Νηπιαγωγούς (ΠΕ),
Βρεφονηπιοκόμους (ΤΕ),
Βοηθούς Βρεφοκόμων (ΔΕ) 
σε Προσωπικό βοηθητικών εργασιών (ΥΕ),
και Μαγειρείου (ΔΕ και ΥΕ).

Με στόχο την ποιοτική λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με ιατρούς, ψυχολόγους και άλλους επιστήμονες.

 

Back to Top