Επικοινωνία    Αναζήτηση:

Δελτία Τύπου

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
2019-2021

Παπαδημητρίου Σωτήριος            Πρόεδρος

Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής          Αντιπρόεδρος


Η σύνθεση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου και
σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων είναι η εξής:

Α.
Ορίζει τα παρακάτω δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη
και ισάριθμα αναπληρωματικά του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»,
ως εξής:
1. κ. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αναπληρούμενος
από τον κ. Πούρο Γεώργιο,
2. κ. Κυριαζής Αντώνιος, αναπληρούμενος
από την κα. Κόλλια Κων/να,
3. κ. Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, αναπληρούμενος
από τον κ. Καρσιώτη Παναγιώτη,
4. κ. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αναπληρούμενος
από τον κ. Μπίτζιο Δημήτριο,
5. κα. Πιπίνη Έλενα, αναπληρούμενη
από την κα. Λαγού Γεωργία,
6. κα. Παπαδάτου Γιούλα, αναπληρούμενη
από τον κ. Κόλλια Βασίλειο,
7. κα. Παπαπαναγιώτου Ελένη, αναπληρούμενη
από την κα. Ριζόγιαννη Μαρία,
8. κ. Πανταζής Σπύρος, αναπληρούμενος
από την κα. Σκεύη Βασιλική,
9. κα. Στριμενοπούλου Γεωργία, αναπληρούμενη
από την κα. Παρασκευοπούλου Τζένη,
10. κ. Δόντης Μιχαήλ αναπληρούμενος
από τον κ. Σακελλαρίου Αντώνιο,
11. κ. Κονδύλης Μαρίνος αναπληρούμενος
από τον Χονδρόπουλο Παντελή,
12. κ. Σούκουλης Κων/νος αναπληρούμενος
από τον κ. Σκλήρη Νικόλαο,
13. κα. Λούβρη Μαρίνα αναπληρούμενη
από την κα. Κωστούρου Στυλιανή,
14. κ. Σπύρου Παναγιώτης αναπληρούμενος
από τον Λάρδα Δημήτριο και
15. κα. Κοντογιάννη Φανή εκπρόσωπος εργαζομένων,
αναπληρούμενη από τον κ. Μαρδίκη Μιχαήλ εκπρόσωπο εργαζομένων.

Β. 
Με πρόταση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου:
Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται
ο κ. Παπαδημητρίου Σωτήριος
και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής. 

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Back to Top